Skip to content

Privacybeleid

Ingangsdatum: 08/09/2022


OVERZICHT  


Wonderful Brands B.V. ("wij" of "ons" of "Wonderful Brands") verbindt zich ertoe om de privacy en beveiliging van de gegevens die wij van en over u verzamelen te beschermen en transparant te zijn over de manieren waarop wij uw gegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken. Deze verklaring (het "Privacybeleid") beschrijft ons beleid en onze methoden bij het hanteren van de gegevens die wij van of over u verzamelen. Het is van toepassing op de websites en de online dienst die wij bieden en die verband houden met dit Privacybeleid (de "Diensten").


INHOUD 


U kunt de specifieke onderdelen van ons Privacybeleid overslaan door een van de onderstaande paragrafen te selecteren.  


1. Gegevens die wij verzamelen 

2. Hoe gebruiken wij uw gegevens en doeleinden van gegevensverwerking 

3. Hoe delen wij uw gegevens 

4. Reclame, cookies en soortgelijke technologieën 

5. Uw rechten en keuzes 

6. Internationale overdracht 

7. Privacy van kinderen 

8. Bewaring, beveiliging en integriteit van gegevens  

9. Wijzigingen in het Privacybeleid  

10. Contactgegevens  

1. GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN 


Wij kunnen de volgende drie categorieën van gegevens verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze Diensten: (1) gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt; (2) gegevens die wij automatisch verzamelen; en (3) gegevens die wij van andere bronnen verzamelen.  


 • Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt
 • Contactgegevens, waaronder naam, e-mailadres, telefoon- of mobiele telefoonnummer, adres; 
 • Commerciële gegevens, met inbegrip van registraties van producten of diensten die zijn aangeschaft, verkregen of overwogen, of andere inkoop- of consumptieve geschiedenissen of tendensen; 
 • Geolocatiegegevens; 
 • Visuele en audiogegevens en gegevens van sociale media, zoals foto's, afbeeldingen, video's, audio-opnames of uw sociale media wanneer u contact met ons opneemt via sociale media of u deelneemt aan een promotie of wedstrijd; en 
 • Alle andere gegevens die u ons toestuurt, zoals gegevens die u ons verstrekt wanneer u contact opneemt met de klantenservice. 


 • Gegevens die wij automatisch verzamelen. Wij verzamelen gegevens over internet en elektronische activiteiten, en andere gegevens automatisch van de apparaten en browsers die u gebruikt, met inbegrip van uw apparaattype; IP-adres; apparaat- en advertentie-ID's, probabilistische identificatoren en andere unieke persoonlijke of online identificatoren; ingestelde tijdzone en locatie; browsertype en -versie; typen en versies van plug-ins van uw browser; besturingssysteem en platform; internetserviceprovider; pagina's die u bezoekt voor en na het gebruik van de Diensten, browsergeschiedenis en zoekgeschiedenis; de datum en het tijdstip van uw bezoek; informatie over de links waarop u klikt, pagina's die u bekijkt en reclames waar u iets mee doet binnen de Diensten en andere gegevens over hoe u de Diensten gebruikt; de technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze Diensten; afgeleiden die worden gebruikt om een profiel aan te maken over voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, predisposities, gedrag, attitudes; en standaard serverloggegevens. Als u of uw apparaat een fout ondervindt, verzamelen wij informatie over de fout, het moment waarop de fout zich heeft voorgedaan, de functie die werd gebruikt, de status van het programma op het moment dat de fout zich voordoet, en alle communicaties of content die verstrekt wordt op het moment dat de fout zich voordoet. In overeenstemming met uw toestemmingen voor uw mobiele apparaat of app verzamelen wij ook geolocatiegegevens, waaronder geolocatiegegevens die zijn afgeleid van uw gps-, wifi- en Bluetooth-signalen, IP-adres en andere apparaatgegevens. 


 • Gegevens die wij van andere bronnen verzamelen. Wij ontvangen de hierboven beschreven categorieën van gegevens ook uit andere bronnen, onder meer van gebruikers van onze Diensten, en diensten en organisaties van derden. Als u bijvoorbeeld via de Diensten toegang krijgt tot sociale media of soortgelijke diensten om in te loggen of om gegevens over uw ervaring op onze Diensten met anderen te delen, kunnen wij gegevens van deze diensten van derden verzamelen. 

 

Zonder deze gegevens kunnen wij u niet alle gevraagde diensten leveren en eventuele verschillen in diensten zijn gerelateerd aan uw gegevens. 

 

Wij kunnen de hierboven beschreven gegevens samenvoegen of niet-identificeerbaar maken. Samengevoegde of niet-identificeerbare gegevens vallen niet onder dit Privacybeleid. 

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS EN DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING 


Wij gebruiken en verwerken elk van de hierboven genoemde categorieën van gegevens voor de volgende zakelijke doeleinden: 

Doel/activiteit

Wettelijke grondslag voor verwerking, met inbegrip van de grondslag van gerechtvaardigd belang binnen de Europese Economische Ruimte ("EER")

Om u te voorzien van de gegevens, producten en diensten die u van ons vraagt; om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Diensten, wanneer u ervoor kiest om dit te doen; om accounts tebeheren en onze relatie met u te beheren, waaronder het verstrekken van de gegevens, producten en diensten die u bij ons aanvraagt, en u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid.

(a) Uitvoering van een overeenkomst met u 


(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen 


(c) Noodzakelijk vanwege gerechtvaardigde belangen (bijvoorbeeld om onze administratie up-to-date te houden) 

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over zaken die vergelijkbaar zijn met zaken die u hebt opgevraagd of anderszins interessant voor u kunnen zijn, of om promotiemateriaal van ons of aan ons gelieerde ondernemingen en vertrouwde zakelijke partners te verzenden. 

Noodzakelijk vanwege gerechtvaardigde belangen (om ons bedrijf te laten groeien) 

Om onze Diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat content op de meest relevante en effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en voor uw apparaat; om onze Diensten te beheren, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden; om onze Diensten, bedrijven en gebruikers veilig te houden; om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving; en om onze wettelijke rechten te beschermen of uit te oefenen of te verdedigen tegen rechtsvorderingen. 

(a) Noodzakelijk vanwege gerechtvaardigde belangen (voor het runnen en beschermen van onze onderneming; voor het verlenen van administratie- en IT-diensten; voor netwerkbeveiliging en ter voorkoming van cybercrime en fraude; in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering; om te onderzoeken hoe mensen onze Diensten gebruiken, om de Diensten te ontwikkelen, om onze Diensten actueel en relevant te houden, om onze onderneming te laten groeien en om onze communicatiestrategie te informeren) 


(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen 


Waar wettelijk vereist en wij geen andere geldige wettelijke basis hebben om uw gegevens te verwerken, zullen wij toestemming verkrijgen (bijvoorbeeld om u marketinginformatie te verstrekken of informatie te delen met derden), die vervolgens op elk moment kan worden ingetrokken door contact met ons op te nemen . Het intrekken van toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming niet aan voordat deze wordt ingetrokken. 


Wanneer we gegevens moeten verzamelen op grond van de wet of op grond van een overeenkomst die we met u hebben en u verzuimt die gegevens op verzoek te verstrekken, kunnen wij de overeenkomst die wij met u hebben of proberen aan te gaan niet uitvoeren (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dat geval kunnen wij een product of dienst dat/die u bij ons hebt annuleren. 

3. HOE DELEN WIJ UW GEGEVENS 


Wij doen ons best om uw vertrouwen te behouden en wij willen dat u begrijpt wanneer en met wie wij de door ons verzamelde gegevens kunnen delen. 


 • Geautoriseerde externe leveranciers en dienstverleners. Wij delen uw gegevens met externe leveranciers en dienstverleners die diensten aan ons verlenen voor verschillende zakelijke doeleinden, zoals facturering, betalingsverwerking, klantenservice, e-mails, reclame en marketing (waaronder het tellen van advertentie-impressies, het verifiëren van positionering en kwaliteit van advertentie-impressies, het waarborgen van naleving van de normen en specificaties van de sector, advertentielevering, rapportage, personalisatie, segmentatie van het publiek en analyse), beveiligings- en prestatiebewaking, het onderhouden of onderhouden van accounts, het verwerken of uitvoeren van orders en transacties, het verifiëren van klantgegevens, onderzoek, datahosting, audits en gegevensverwerking. 
 • Gelieerde ondernemingen. Wij kunnen uw gegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen. 
 • Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw gegevens delen in verband met grote bedrijfstransacties, zoals de verkoop van een website, fusie, consolidatie, verkoop van activa, beursgang of in het onwaarschijnlijke geval van faillissement. 
 • Juridische doeleinden. Wij kunnen gegevens openbaar maken om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen, juridische procedures, rechtshandhavingsverzoeken, rechtsvorderingen of verzoeken van overheidswege, en om de rechten, belangen, veiligheid en beveiliging van Wonderful Brands, aan ons gelieerde ondernemingen, gebruikers of het publiek te beschermen en te verdedigen. 
 • Met uw toestemming. Wij kunnen gegevens delen voor andere doeleinden die aan u bekend zijn gemaakt op het moment dat wij de gegevens verzamelen of na uw toestemming. 


Als u via de Diensten toegang krijgt tot diensten van derden - zoals diensten voor sociale media, externe tools voor eenmalig aanmelden, mobiele platforms voor in-app-aankopen - kunnen deze diensten van derden gegevens over u verzamelen, waaronder gegevens over uw activiteiten op de Diensten en kunnen zij uw verbindingen voor de diensten van derden informeren over uw gebruik van de website), in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. 

 

Als u ervoor kiest om publieke activiteiten op de Diensten uit te oefenen, dient u zich ervan bewust te zijn dat alle gegevens die u daar deelt kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze gebieden. U dient voorzichtig te zijn bij het openbaar maken van gegevens in deze ruimtes. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevens die u in deze openbare ruimtes wilt verstrekken. 

 

Wonderful Brands zal uw gegevens niet zonder toestemming aan derden verkopen. Wonderful Brands staat derden wel toe om de hierboven beschreven gegevens via onze Dienst te verzamelen en deze gegevens met derden openbaar te maken voor zakelijke doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanbieden van reclame voor onze Dienst en elders op basis van de online activiteiten van gebruikers in de loop van de tijd en op verschillende websites, diensten en apparaten (zogenaamde "op interesse gebaseerde reclame"). De gegevenspraktijken van deze derden vallen niet onder dit Privacybeleid. 

4. RECLAME, COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN 


Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, gebruiken wij en onze externe advertentiepartners (waaronder advertentienetwerken en -uitwisselingen, internetdienstverleners, aanbieders van gegevensanalyse, besturingssystemen en platforms, sociale netwerken en entiteiten die gegevens kunnen verkopen) cookies, pixel tags, lokale opslag en andere soortgelijke technologieën (gezamenlijk "cookies" genoemd) om gegevens van uw browser of apparaat te verzamelen. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. 

 

Bij onze Diensten worden de volgende soorten cookies gebruikt: 


 • Essentiële cookies - Deze cookies stellen u in staat om gebruik te maken van onze Diensten. Deze cookies zijn essentieel om onze Diensten te bezoeken en bepaalde functies te gebruiken. Wanneer u deze uitschakelt, kan het gebeuren dat u bepaalde onderdelen van de Diensten niet kunt gebruiken. Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten, zoals u op naam herkennen wanneer u terugkeert naar onze Diensten of waarmee u een winkelwagen binnen onze Diensten kunt gebruiken, niet worden geleverd. Deze cookies zorgen er ook voor dat onze Diensten veilig blijven. 
 • Voorkeurscookies - Deze cookies slaan gegevens zoals uw voorkeursland en taalselectie, inloggegevens en websitevoorkeuren op. Zonder deze cookies kunnen onze Diensten mogelijk bepaalde keuzes die u eerder hebt gemaakt (zoals een opgeslagen land/taalvoorkeur) niet onthouden of uw browserervaring personaliseren door u relevante informatie te verstrekken. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om uw apparaat te herkennen zodat u niet meer dan één keer dezelfde gegevens hoeft te verstrekken. 
 • Prestatiecookies - Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u onze Diensten gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina's u regelmatig bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om u een hoogwaardige ervaring te bieden door bijvoorbeeld pagina's, reactietijden van de site en foutmeldingen te laden. 
 • Content- / reclamecookies - Deze cookies verzamelen gegevens over uw gebruik van onze Diensten, zodat wij uw ervaring kunnen verbeteren en u meer relevante content en reclame kunnen bieden op onze Diensten, elders online en uw apparaten. Ze worden ook gebruikt om feedback te verzamelen over klanttevredenheid door middel van enquêtes. Ze onthouden dat u onze Diensten hebt bezocht en helpen ons om het gebruik van onze Diensten te begrijpen. Sommige cookies zijn afkomstig van derden die gegevens verzamelen over uw gebruik van onze Diensten om reclame aan te bieden (op onze Diensten en elders, op uw verschillende apparaten) op basis van uw online activiteiten (zogenaamde "op interesses gebaseerde reclame" genoemd) op onze Diensten en elders online, op uw verschillende apparaten. Wij hebben geen controle over de privacypraktijken van deze derden en hun praktijken vallen niet onder dit Privacybeleid. 


Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies kunt u contact opnemen met ons Cookies Preference Center.  


Do-Not-Track-signalen en vergelijkbare voorzieningen. Sommige mobiele en internetbrowsers verzenden "do-not-track"-signalen. Vanwege verschillen in de manier waarop internetbrowsers deze functie integreren en activeren, is het niet altijd duidelijk of gebruikers willen dat deze signalen worden verzonden of dat ze er zelfs van op de hoogte zijn. Wij nemen op dit moment geen actie naar aanleiding van deze signalen. 

5. UW RECHTEN EN KEUZES 


Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Meer informatie en advies over uw rechten kunt u verkrijgen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. U kunt bijvoorbeeld de volgende rechten hebben: 

 

 • Recht van inzage. Mogelijk hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (meestal een "verzoek tot inzage van betrokkenen"). Zo kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. 
 • Recht op rectificatie. U kunt het recht hebben om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. 
 • Recht op wissen. Mogelijk hebt u het recht om ons te verzoeken persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als er geen dwingende reden is voor ons om deze te blijven verwerken. Op dit recht zijn uitzonderingen van toepassing. 
 • Recht op beperking van de verwerking. Mogelijk hebt u het recht om ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten. 
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking. Mogelijk hebt u het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerkingen, waaronder verwerkingen voor direct marketing. 


Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen bij DataPrivacy@wonderful.com of ons bellen op 1-877-450-9493. U dient uw identiteit te verifiëren voordat wij aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door ons twee tot drie stukjes informatie over u te verstrekken. U kunt, in overeenstemming met de geldende wetgeving, gerechtigd zijn om via een bevoegde agent namens u een verzoek in te dienen. Dat doet u door ons schriftelijke toestemming of een door u ondertekende volmacht te geven voor de agent om namens u op te treden. Mogelijk moet u uw identiteit nog rechtstreeks bij ons verifiëren.


Mogelijk kunt u cookies weigeren of uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen. Sommige browsers hebben opties waarmee de bezoeker kan controleren of de browser cookies accepteert of weigert, of de bezoeker bij het verzenden van een cookie op de hoogte wordt gesteld. Elke browser is anders; raadpleeg de instructies van uw browser (meestal in het gedeelte "Help"). Houd er rekening mee dat u mogelijk aanvullende maatregelen moet nemen om Local Shared Objects en soortgelijke technologieën te weigeren of uit te schakelen. U kunt Local Shared Objects bijvoorbeeld via de instructies op de pagina Settings Manager van Adobe regelen. Als u ervoor kiest om deze technologieën te weigeren, uit te schakelen of te verwijderen, is het mogelijk dat sommige functionaliteiten van de Diensten niet langer voor u beschikbaar zijn en zijn eventuele verschillen in dienstverlening afhankelijk van de gegevens. Het verwijderen van cookies kan in sommige gevallen de optie om ze te weigeren in uw browser annuleren.


Een aantal van onze externe partners is lid van het Network Advertising Initiative, dat één locatie biedt waar mensen zich kunnen afmelden voor gerichte reclame van aangesloten bedrijven. Klik voor meer informatie hier of hier. Ga voor meer informatie over hoe Google uw gegevens verwerkt en welke keuzes u kunt hebben naar hun website hier. Vanwege verschillen tussen websites en mobiele apps moet u mogelijk extra stappen ondernemen om af te zien van op interesse gebaseerde reclame voor mobiele apps. Controleer de instellingen van uw apparaat en de toestemmingen voor de mobiele apps voor aanvullende informatie over hoe u zich kunt afmelden. U kunt ook de verdere gegevensverzameling van een mobiele app stoppen door deze van uw mobiele apparaat te verwijderen.


U kunt ook het verzamelen en gebruiken van uw locatiegegevens door ons regelen via de instellingen van uw mobiele apparaat of apps. 

 

Wij zullen u niet benadelen bij het uitoefenen van uw rechten en keuzes, hoewel bepaalde functionaliteiten en functies die beschikbaar zijn op de Dienst mogelijk wijzigen of niet langer voor u beschikbaar zijn. Eventuele verschillen in de Diensten zijn gerelateerd aan de geleverde waarde. 


U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens onrechtmatig is. 

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT 


Wanneer u gebruik maakt van de Diensten en ons informatie verstrekt, begrijpt u en stemt u ermee in dat wij uw gegevens kunnen overdragen en opslaan op servers die zich buiten uw rechtsgebied bevinden. Wanneer u inwoner van een ander land dan de Verenigde Staten bent, stemt u in met de overdracht van dergelijke gegevens naar de Verenigde Staten voor verwerking door ons in overeenstemming met dit Privacybeleid. 


Sommige entiteiten (zoals externe leveranciers) waaraan wij gegevens verstrekken, kunnen zich buiten de EER bevinden, ook in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland. Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijk personeel en externe leveranciers gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen, en we nemen maatregelen zoals standaardcontractbepalingen inzake gegevensbescherming om ervoor te zorgen dat overgedragen gegevens beschermd en beveiligd blijven.

7. PRIVACY VAN KINDEREN 


Wij verzamelen of verkopen niet bewust gegevens van kinderen, zoals gedefinieerd in de geldende wetgeving, zonder ouderlijke toestemming of zoals anderszins toegestaan door geldende wetgeving. 


8. BEWARING, BEVEILIGING EN INTEGRITEIT VAN GEGEVENS 


Gegevens worden slechts bewaard zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden, in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

 

Wij handhaven redelijke beveiligingsmaatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We hanteren ook redelijke procedures om ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en juist, volledig en actueel zijn. U moet begrijpen dat er van geen enkel gegevensopslagsysteem of overdracht van gegevens over het internet of enig ander openbaar netwerk gegarandeerd kan worden dat deze 100 procent veilig, nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Houd er rekening mee dat door derden verzamelde gegevens mogelijk niet dezelfde bescherming bieden als de gegevens die u ons verstrekt, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming van de beveiliging van dergelijke gegevens. 

9. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID 


Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we het Privacybeleid bijwerken, zullen we de bovengenoemde datum "Ingangsdatum" aanpassen en het nieuwe Privacybeleid plaatsen. Wij raden u aan om het Privacybeleid te raadplegen telkens wanneer u de Diensten bezoekt om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken. 

10. CONTACTGEGEVENS 


Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze praktijken, neem dan contact met ons op via ons Data Privacy Center